Att täcka sin båt


Det kan synas ganska enkelt att täcka sin båt och skydda den mot snö och regn under vintersäsongen.

Det finns dock en del att tänka på:

  • Se till att snö och regn kan rinna av täckningen, annars samlas vatten/snö och så småningom is uppe på täckningen. En snöflinga eller en vattendroppe väger inte så mycket men när dom samlas med sina kompisar så blir det så småningom ordentligt tungt. Dels påfrestar det täckningen och har man däcksställning så belastar det också båten och i förlängningen båtvaggan.

  • Det kommer ändå att samlas en del snö på båttäckningen och då gäller det att få av snön från täckningen när det har snöat. Det betyder att man bör besöka varvet då och då för att "kolla läget".

  • Du måste också se till att båtarna vid sidan om din båt inte skadas av nerfallande snö och is från din båt.

  • Bästa sättet att få täckställningen snö- och isfri är förstås att ha tillräcklig lutning på presenningen och ha tillräckligt med stöd under så att det inte bildas fickor där vatten och snö kan samlas.

  • Vinden är också en "fiende" som vill förstöra för oss. Vare sig du bygger båthus eller har en däckställning så måste du se till att vinden inte lyfter presenningen och täckställningen. Sätt fast både ställning och presenning ordentligt. Ett par extra linor utanpå presenningen gör att vinden inte rycker sönder öljetterna lika lätt. Utan de extra linorna "pumpar" gärna presenningen när det blåser hårt

Så mycket väger snön:

Snötyp Kilo per kubikmeter
Mycket fluffig nysnö < 30
Nyfallen torr nysnö 30-100
Våt nysnö 100-200
Vindpackad snö 200
Packad senvintersnö 200-300
Vårsnö under avsmältningens slutskede 400

Har du en täckställning som mäter 4x10 meter
med 45 graders taklutning så får du en sammanlagd vikt
av mellan 500-1000 kg per decimeter snö på taket.
När det börjar töa så ökar vikten ännu mera.