Bygga båthusNär du bygger täckställning till båten finns det några saker att tänka på:

Bredden på ditt båthus ska anpassas efter det absoluta minimimått som vi har mellan båtarna på rännorna.
Minimimåttet är 70 cm d.v.s. 35 cm fritt på varje sida om din båt. Det här betyder att från båtens bredaste del till utsidan av ditt båtskjul får det maximalt vara 35cm. Du kan få bygga bredare om du ansöker om detta och det finns plats. Du får dock betala för den extra ytan. Det här betyder också att om du skaffar en smalare båt och behåller ditt gamla skjul utan att ändra bredden så får du betala för den extra ytan utöver de 2x35 centimetrarna. Du måste ändå i sistnämnda fall ansöka om att få behålla bredden på skjulet.