Några enkla åtgärder för att underlätta arbetet vid upptagningen av båten.

Vid upptagningen när båten ska placeras i vaggan finns det några saker som man måste hålla reda på:

Det finns några enkla saker som båtägaren kan göra under vintersäsongen för att underlätta upptagningen till nästa vintersäsong:

För att veta hur djupt vaggan ska ner i vattnet så bör man sätta en djupmarkering på vaggan som markerar båtens vattenlinje . Om vaggan måste helt under vatten kan man sätta en djupmarkering på en "pinne" som sticker upp ur vattnet. Pinnen kan, för att inte gå av vid påkörning t.ex. vara av något böjligt, flexibelt material, förslagsvis en sån stingpinne med flagga som barnen brukar ha på sina cyklar.
Pinnen placeras lämpligen vid främre babordsstöttan på vaggan. då har man också koll på var främre stöttan befinner sig när båten ska in i vaggan. Ofta har det blivit dålig sikt när vi har tagit upp några båtar och då är det svårt att se var vaggan befinner sig i vattnet.
Se nedanstående skisser där de två första är för segelbåt med stödplattor respektive v-vagga och nästa för motorbåt.

För att veta var båten ska placeras i längsled ska ett märke finnas på båten som markerar var främre babordsstöttan ska vara.

För att veta hur båten ska placeras i sidled kan man anordna den förut nämnda "pinnen" så att pinnen ligger strax intill skrovet (men utan att nudda skrovet) när båten befinner sig rätt i vaggan.

 

En annan variant för motorbåtar är att förse vaggan med sidoanslag på babordssidan. Då håller man båten mot sidoanslaget under upptagningen och då hamnar båten rätt i sidled under förutsättning att sidoanslagen är monterade på rätt ställe.
Se skiss