Att tänka på när man skaffar ryckdämpare till sina linor

När man väljer förtöjningsfjäder har man att välja på den klassiska stålfjädern eller gummifjädrar av olika utföranden.

Stålfjädern
+ billig i inköp
- måste säkras med nylonband eller kätting.
- så småningom börjar den gnissla
- repar lätt båten vid påkörning när den sitter på ytteränden av y-bommen.
Passar på bryggan

Gummifjädern
+ gnisselfri
+ ingen repa i båten vid påkörning
+ "Bungy"fjädern kan lätt anpassas efter ökande last genom att sätta dit flera efter varandra.
- dyrare i inköp
Passar både i ytteränden på Y-bommen och på bryggan

Alla fasta förtöjningar i hamnen ska givetvis ha splitsade ögon med kaus och säkrade schacklar d.v.s. schackelns bult ska låsas med tråd.

Det är en självklarhet att förtöjningslinornas och fjädrarnas dimension
är anpassade till båtstorleken.
Se tabellen nedan hämtad från försäkringsbolagens information om förtöjning.

Se till att dina fasta förtöjningar är:
- Av rätt kvalité
-Av rätt dimension.
-Säkert fastsatta såväl iland som ombord
-Oskadade och skyddade mot nötning
Kommentar:

Som man ser i tabellen till vänster så är dimensionerna kraftiga och för en modern 30 fots segelbåt så är man lätt uppe i tågvirkesdimensioner på 16-18mm.

Tittar man på brottgränsen för dessa dimensioner för nytt tågvirke ligger det i området 4-6 ton. Det kan tyckas vara mycket men i rekommendationerna är hänsyn tagen till nötning och åldring. Vill man gå ner i dimension på grund av t.ex. för små pollare så gäller det att noga hålla koll på linornas kondition och byta linor när de visar tecken på slitage/åldring. I förhållande till båtens inköpskostnad är ett byte av förtöjningsgods en väldigt liten kostnad.

Är man rädd om sin båt och båtarna bredvid bör man också kolla pollare och halkipars infästning i däcket. Pollarna bör ha genomgående bultar med stor bricka under däck så att belastningen fördelas över så stor yta som möjligt.