Innehåll
Isens sprängkraft.
Frostskydd av motorn.
Övriga pumpar,slangar och kranar.
Etylen eller propylenglykol?
Glykolens uppgifter i ett kylsystem
Sammanfattning

Isens sprängkraft


När vatten fryser utvidgar det sig ca 9% när det blir is. I ett helt tillslutet kärl som är helt fyllt med vatten kan isen utveckla en sprängkraft som är ca 1000 atmosfärers tryck d.v.s. 1 ton per kvadratcentimeter.

Frostskydd av motorn


Innan vinterns köldgrader kommer så måste man frostskydda sin motor. Det finns två slags vattenburna kylsystem, ett där sjövattnet cirkulerar i hela motorn och ett där kylningen är uppdelad i en sjövattenkrets och en "färskvattenkrets". Oberoende av vilket system du har så måste du se till att kvarvarande vatten i motorn inte fryser och spränger sönder delar i motorn.

Har du bara sjövattenkylning så bör du tömma kylsystemet helt innan vintern. Vatten kan ändå finnas kvar i ledningar och pump. Det säkraste är då att köra igenom sjövattensystemet med en blandning av vatten och glykol innan du tömmer. Problemet är att det oftast sitter en termostat i motorn, som inte öppnar och släpper in kylvattnet i hela motorn, förrän kylvattnet i motorn kommer upp i en viss temperatur. Ett sätt är att öppna termostathuset och ta bort termostaten och därmed kommer glykolen att cirkulera också genom de "innersta" kylkanalerna. Du bör försöka återvinna glykolen så att den inte hamnar på marken nedanför båten.
Gör också rent sjövattenfiltret.

Har du "tvåkretssystem" så gäller samma sak för sjövattendelen av kylsystemet. Då är förstås ingen termostat inblandad.
Sen måste du kolla att glykolhalten är OK i färskvattensystemet....och det är något du måste göra helst innan du tar upp båten ur sjön. Om du behöver fylla på glykol så måste du kunna köra motorn så att du blandar in glykolen ordentligt i kylvattnet.

Övriga pumpar,slangar och kranar.


När du håller på med frostskyddet glöm då inte bort andra ställen där det kan finna kvarvarande vatten.
Har du tryckvatten för dricksvatten och kanske också sjövatten så glöm inte bort att tömma pumpar och kranar. Toaletten ska du inte heller glömma bort.
Även om tillverkaren säger att pumpen tar skada av att köras torr så tål den säkert att köras så att den blir tom på vatten. Innan du kör pumpen "torr" ska också anslutningsslangarna lossas så att inte "nytt" vatten kommer in i pumpen.


Etylen eller propylenglykol?


Det finns två huvudtyper av glykol, etylen (monoetylen) och propylen. Viktigt att om man har aluminium i motorn att man använder sig av en glykol som är gjord för det, glykolen kan annars angripa aluminiumet i motorn. Båda typer av glykol är blandningsbara med varandra, men det är inte säkert att de olika tillverkarnas tillsatsmedel är det! I värsta fall kan glykolen klumpa sig och sätta igen kylaren och kylkanaler. Töm och skölj ur systemet om du inte vet vilken typ av glykol du har i din motor när det är dags för byte.

Både etylen och propylen glykolen kan vara grön eller blå, röd glykol brukar oftast vara longlife glykolen Dock är glykol färglöst så är det upp till tillverkaren att bestämma vilken färg de vill ha.

Blandningsförhållanden Det bästa frysskyddet får man av en 60/40 blandning av glykol och vatten, en högre del glykol gör att frysskyddet minskar (ren glykol fryser vid -10 grader). Blanda alltid glykolen med så bra vatten som möjligt. Destillerat vatten är att föredra då tillförs inte salter, kalk, klor och survatten i systemet. Tips - För bästa resultat köp färdigblandad kylvätska!

Varning! Etylenglykol är mycket giftig och har en sötaktig smak som kan locka husdjur och barn att dricka det. När det gäller utsläpp i naturen är etylen- och propylenglykol ungefär lika elaka

Viktigt!! Förvara glykolen på ett säkert ställe 0,5 dl är en dödlig dos för ett barn!Glykolens uppgifter i ett kylsystem


En 50/50 blandning etylenglykol och vatten ger ett frysskydd på ca -38 grader En 50/50 blandning propylenglykolen och vatten ger ett frysskydd på ca -33 grader.

Korrosionsskyddet i glykolen är anledningen till att man byter kylarvätska, det är nämligen det tillsatsmedlet som förbrukas och behöver fyllas på för att kylsystemet inte ska börja rosta/ärga och skapa en massa avlagringar i motor och kylare. Vanliga etylenglykolen rekommenderas att man ska byta vartannat år (finns dock även "longlifeglykol")

Vid en 50/50 blandning av glykol och vatten så kokar vätskan först vid 108 grader, detta är utan övertrycket som gör att vätskan får en ännu högre kokpunkt.

Glykolen fungerar även som smörjmedel för vattenpumpen.Sammanfattning


Typ 1 - Propylenglykol

KYLARGLYKOL PROPYLEN
Inte lika giftig som etylenglykolen men inte hälsosam för det..
Oftast Grön färg.


Typ 2 - Etylenglykol

- Det finns två typer av etylenglykol
- Oftast blå eller röd färg.
- Bättre frysskydd än propylenglykolen.
- Bättre korrosionskydd än propylenglykolen.
- Bäst för hårt trimmade motorer.
- Mycket giftig!

KYLARGLYKOL ETYLEN
Kan blandas med propylenglykol (i nödfall).
Oftast Blå färg.


KYLARGLYKOL G30 (longlife) ETYLEN
Avsedd för nyare aluminiummotorer där glykol typ G30 eller motsvarande föreskrivs.
Ej blandbar med annan glykol.
Oftast Röd färg.