Sjösättningsinformation för dig som är ny i klubben........
och för dig som glömt bort vad som gäller.

Inför sjösättningen
sjösättningslistorna som sitter i klubbhuset kan du se vilket datum som gäller för sjösättning av din båt.
Om du inte är klar och ligger ivägen för sjösättning, så måste vi flytta din båt och det kostar dig 500:-.
Extra sjösättning kostar 400:- + att någon av styrelsen godkänd måste köra spelet. Inga undantag från denna regel.

Leta, i god tid, fram ditt försäkringsbesked! Ska visas upp för de som är ansvariga för sjösättningen. Se till att allt är klart för sjösättning. Täckningen måste du riva innan sjösättningsdagen. Samla ihop ditt material från täckningen och lägg det så att det inte hindrar sjösättningarna.

Se till att du har ett märke på båten som visar var främre babordsstöttan ska vara vid upptagningen i höst. Passa på att kolla att du har en djupmarkering vid främre babordsstöttan som visar hur djupt vaggan ska ner i vattnet för att båten ska komma in i vaggan vid upptagningen på hösten.
Passa på att justera eller anordna styrning och eventuellt stopp för kölen inför upptagningen i höst.

Kontrollera på hamnlistorna vilken båtplats du har, det kan ha ändrats pga olika orsaker

 

.Har du fått anmärkningar vid vaggbesiktningen så ska du, om det är tekniskt möjligt, göra de åtgärder som du blivit ålagd.

På sjösättningsdagen
Vi startar alltid klockan 08.00 med upprop och uppvisning av försäkringsbeskedet !
Kommer du försent är det inte säkert att din båt kommer i sjön den dagen och det kan innebära att vi måste flytta din båt och
följaktligen därmed tillkommande avgifter.

Under sjösättningen hjälps alla åt tills sista båt gått i och vi lastat in alla verktyg, skridskor etc i maskinrummet. Sedan kan du pyssla med din egen båt.

Täckningen får INTE läggas i din vagga förrän samtliga sjösättningar är klara och alla vaggor är på plats.

Vi som kör spelet vore tacksamma om föräldrarna ser till att alla barn håller sig minst 20 m från alla båtar som är i rörelse vid sjösättningen.

Försök låta bli att köra ner med bilen under sjösättningarna. Parkera utanför och kör ner när båtarna gått i.

TSS har bara 1 katastrofpump!!! Om du vet med dig att din båt kommer att ta in vatten måste du skaffa dig en egen pump!

Och för din egen skull:
Använd arbetshandskar och om du har,gärna skor med stålhätta när du jobbar i sjösättningslaget !......Vaggorna är tunga och det gör riktigt ont att få händer eller fötter emellan.......

Har du inte sommarplats på TSS får du ligga i hamnen, i mån av plats,1 vecka för påmastning etc. Sen måste du flytta på dig. Du kan få ligga längre men då måste du först komma överens med Hamnkaptenen. Dessutom kommer en avgift på 250:-/vecka att tas ut i förskott.

Utdrag ur hamn och varvsordningen:

SJÖSÄTTNING

HAMNPLATS

FÖRTÖJNINGAR