Upptagningsinformation för dig som är ny i klubben........
och för dig som glömt bort vad som gäller.

Inför upptagningen
upptagningslistorna som sitter i klubbhuset kan du se vilket datum som gäller för upptagning av din båt.

Leta, i god tid, fram och ta med giltigt försäkringsbesked! Ska visas upp för de som är ansvariga för upptagningen.

Du ska förbereda din båt och vagga så att upptagningen går så smidigt som möjligt, t.ex. du ska ha ett märke på båten så vi vet var främre babordsstöttan ska vara i längsriktningen när vi drar upp båten. Du ska även ha en djupmarkering vid vaggans främre babordsstötta som visar hur djupt vaggan ska ner i vattnet för att båten ska komma in i vaggan. Det är också bra om du kan ordna så att vi vet att båten ligger rätt i mitten på vaggan.
Vaggan ska vara märkt med för och akter så att den vänds åt rätt håll när vi lastar på den på slipvagnen.

Har du fått anmärkningar vid vaggbesiktningen så ska du, om det är tekniskt möjligt, göra de åtgärder som du blivit ålagd.

Se till att din vagga är i gott skick. Är du tveksam om skicket kontakta någon i styrelsen.
Om din vagga har hjul,se till att de rullar lätt.

Inför första upptagningen ska alla vaggor vara tömda på presenningar, täckställning, stegar, etc. så att vi orkar flytta på din vagga om det blir nödvändigt.

Har du inte sommarplats på TSS får du ligga i hamnen, i mån av plats,1 vecka innan upptagningen för avmastning etc. Du kan få ligga längre men då måste du först komma överens med Hamnkaptenen. Dessutom kommer en avgift på 250:-/vecka att tas ut i förskott.

På upptagningsdagen
Vi startar alltid klockan 08.00 med upprop och uppvisning av försäkringsbeskedet !
Kommer du försent är det inte säkert att din båt kommer ur sjön den dagen.

Under upptagningen hjälps alla åt tills sista båt kommit upp och vi lastat in alla verktyg, skridskor etc i maskinrummet. Sedan kan du pyssla med din egen båt.

Upptagningsledaren talar om när det är dags för dig att köra fram din båt till slipbryggan.
Båten ska vara försedd med förtamp och aktertamp så att det går att manövrera den in i vaggan vid behov.

Vi som kör spelet vore tacksamma om föräldrarna ser till att alla barn håller sig minst 20 m från alla båtar som är i rörelse vid upptagningen.

Försök låta bli att köra ner med bilen under upptagningarna. Parkera utanför och kör ner när båtarna gått upp.

Och för din egen skull:
Använd arbetshandskar och om du har,gärna skor med stålhätta när du jobbar i sjösättningslaget !
......Vaggorna är tunga och det gör riktigt ont att få händer eller fötter emellan.......

Hur vi lyfter båtar (Instruktion)

När du har tagit upp båten ska alla dina förtöjningar vara borttagna från bryggan och Y-bommarna

Varvschefen har, inför varje vintersäsong, gjort i ordning nya inplastade lappar, med namn och telefonnummer, som finns i klubbhuset.
Lapparna ska fästas vid vaggan så att de syns även när båttäckningen är på.De gamla lapparna kan med fördel användas för att märka din mast och bom i mastskjulet.
Alla master och bommar ska vara märkta med namn och telefonnummer när de ligger för vinterförvaring

 

Utdrag ur Hamn-och Varvsreglementet


§2.4 UPPTAGNING

-Anmälan till upptagning görs på listor uppsatta i klubbhuset.

-Turordning vid upptagning bestäms av varvschef i samråd med båtägare.

-Båtägaren skall möta upp vid fastställd tid på upptagningsdagen samt deltaga i arbetet tills samtliga båtar kommit upp.

-Båtägaren skall visa upp giltigt försäkringsbesked på båten innan upptagning påbörjas.

-Innan upptagning påbörjas skall vagga, pallning etc vara på plats och i gott skick. Vid tveksamhet om materielens skick kontakta någon i styrelsen. Om materielen befinns vara i undermåligt skick uppskjutes upptagningen av båten tills materielen är åtgärdad.

-Du får ligga vid varvets bryggor högst en vecka före avtalad upptagningsdag.
Du kan få komma tidigare efter godkännande av hamnkaptenen mot fastställd avgift per vecka.

-Upptagning äger rum med början i september och fortsätter under oktober månad med sammanlagt 8 upptagningsdagar.

-Under uppläggningstiden skall varje båtplats hållas städad. Skräp får endast läggas i container.

§2.5 MASTSKJULET

-Endast master och bommar får förvaras i mastskjulet. Löpande och stående rigg samt spridare m.m. skall bortmonteras innan masten läggs in i mastskjulet.

-Endast båtens ordinarie mast(er) och bommar får förvaras i mastskjulet. Reserv och "extra"master/bommar får ej förvaras i mastskjulet.

-Mast och bom skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.

-Bommar placeras om möjligt på bjälkarna under taket.

-Ingen målning av master och bommar får ske i mastskjulet.