Här är några vaggritningar till hjälp för er som ska konstruera en vagga till er båt.

Nedanstående ritning visar de obligatoriska måtten för vagg-underredet. Om man kan få tag i fyra hjul lämpliga för båtens tyngd kan dessa ersätta skridskorna och då behöver givetvis inga hål göras i balkarna.

Centrum-centrummåttet mellan rännornas räls är 200 cm och balkarnas maxmått för att få plats på slipvagnen är 250 cm.
Hålen för skridskorna skall vara: för stålbalkar 22 mm och för träbalkar 25 mm i diameter och 30mm djupa. Skridskon har bara en tapp men skridskorna ska kunna vändas åt olika håll beroende på vilken färdriktning båten har då den står på skridskorna. Se denna instruktion
Hålen placeras 100 mm respektive 350 mm in från änden av balken.


Balkarnas konstruktion
Balkarna kan utformas i trä eller stål.
Nedan visas ett tvärsnitt av en konstruktion i trä.
Balkarnas styrka och därmed höjd skall vara tillräcklig för att en balk skall klara minst 80% av båtens hela tyngd
på en spännvidd av 2 meter. Balkarnas höjdmått i denna konstruktion av trä skall dock alltid vara minst 15 cm.

Under balken syns skridskon

Stålbalkar
Antingen används balkar i 4-kantsprofil eller H-balkar.
Balkarnas styrka skall vara tillräcklig för att en balk skall klara minst 80% av båtens hela tyngd.

Båtar upp till 1,5 ton får ha vaggor med balkar av trä.
Båtar över 1,5 ton ska ha balkar av stål.
Beräkna balkar.


Här nedan en vaggmodell som lämpar sig bra för långkölade inte alltför breda segelbåtar. Det är bra om stöttorna går att reglera och här visas en vanlig modell med bricka, mutter och gängad stång som reglering. Tänk dock på att den gängade stången inte får vara för klen och för lång ovanför röret eftersom den då lätt böjs av båtens tyngd. Den bästa och starkaste modellen av gängad stång är den typen som används som justeringsfötter på byggnadsställningar och den passar också väl i röret om man använder byggnadsställningsrör..

Styrningen för kölen avpassas så att båten hamnar mitt i vaggan. Om längsgående plankor används som styrning måste dessa vara av tillräcklig styrka så att de inte brister. Tänk på att kölens längd i underkant inte får vara kortare än 2 meter, om kölen är kortare måste en stödbalk/stege för kölen finnas mellan balkarna som går tvärskepps på vaggan.Se ritning


Modellen går förstås också att använda på motorbåtar och då blir vinkeln på stöttorna mycket flackare och därav följer också kortare stödben. Justeringsbara stöttor är inte ett måste, men är bra när man ska måla botten eftersom det ofta går att lossa en stötta åt gången och måla under denna.


Om man har full koll på båtens mått eller redan står uppe på land kan man bygga vagga enligt nedanstående skiss.
Som vanligt 2 st balkar som båten ska stå på. Båtens tyngd avgör dimensionena på balkarna som antingen är av trä eller stål.


I ritningen nedan balkar av stål med fästöron för stöttorna.
Trästöttorna består av virkesdimension 100x100mm eller liknande. Stöttorna är förenade med metallplåtar som skruvas ihop med virket.
Stöttorna kan också förenas med hjälp av plywoodtrianglar.
Lägg märke till klossarna som är fästa på de inre benen ovanför de yttre benen som hindrar dessa från att glida uppåt på de inre benen.
För och akterstöttorna ska också förenas med varandra på varje sida av vaggan med ett kryss som ytterligare stagar stöttorna för krafter som verkar i båtens längdriktning.
För att ytterligare fixera båten vid upptagning användes kilar mellan båten och stöttorna.


Här nedan en annan modell byggd av ställningsrör och Burtonkopplingar
Till vänster 90 gradskoppling och till höger en vridbar för diagonalstag.

 

För kortkölade båtar måste en stödbalk eller stege byggas mellan vaggans tvärskeppsbalkar.
Om stegmodellen enligt nedan används så måste stegpinnarna sitta så tätt på vaggunderredet att kölen får bra stöd även om båten inte hamnar exakt likadant vid varje upptagning.

   

Några bilder med olika konstruktioner av styrning och stopp som kan vara bra
att titta på när man ska bygga eller bygga om sin vagga.