Båtägarens lilla Checklista på hösten


Innan du tar upp båten på land.

För utskrift


När du har tagit upp båten