Tranebergs Segelsällskap, en traditionsfylld äkta båtklubb.
 

Här kan du söka medlemskap, hamnplats, varvsplats, uppdatera dina medlemsuppgifter m.m.

När du vill bli medlem:

Fyll i och skicka in formuläret för medlemsansökan och betala in
anmälningsavgiften på 2500kr (1250kr om du är under 19 år) till TSS Bankgiro 5602-3252
Markera om du vill ha plats i hamnen och/eller på varvet.
Berätta gärna lite om dig själv och varför du söker medlemskap hos just TSS.

Din plats i kön till hamnplats respektive varvsplats räknas fr.o.m det datum då vi fått in både din medlemsansökan och anmälningsavgift.
Observera! Har du ingen båt så kan du inte få en köplats, men när du skaffar båt så räknas din köplats fr.o.m. det datum då du blev registrerad som medlem. Att vi inte kan ge dig en köplats beror på att vi måste veta båtens storlek för att kunna ge besked om trolig kötid, eftersom alla platser inte är likvärdiga i bredd och längd.

Vi har begränsning av båtarnas storlek till:
Djupgående: 1,85 meter
Bredd: 3,5 meter
och 6 tons deplacement
p.g.a. slipvagn och rännkonstruktioner.

Om du byter båt

Om du byter din båt. i synnerhet till en större, så är det inte säkert
att vi kan bereda plats för din båt i hamnen eller på varvet.
Ditt avtal om varvs- eller hamnplats upphör då också att gälla.
Faller båten inom begränsningsmåtten ovan så gör vi förstås
vad vi kan för att
du ska kunna få plats med din nya båt.

Du ska fylla i formuläret "Försäljning eller byte av båt" så att vi får vetskap
och kan göra de omdisponeringar som är möjliga för att du ska få plats med din nya båt.