Tranebergs Segelsällskap, en traditionsfylld äkta båtklubb.
 

Styrelse och övriga funktionärer

Styrelsen i TSS består av följande personer:

Pär Ahlbom
Fredrik Lange
Lisa Ek
Karin Hedlund
Joakim Rodebäck
Linus Ek
Ted Lundberg
Truls Persson
Christoffer Hellman
Svante Holmdahl

Vaggkommitté

Joakim Rodebäck
Sammankallande
Bo Grönqvist

 

Klubbmästare

TSS klubbmästare är Lasse Hermansson

Valberedning

Valberedningen består av:

Peter Hjelm Sammankallande
Lars Hermansson Sammankallande
Berth Josefsson Suppleant  

Kontakta valberedningen

Revisorer

Petra Freymark Tell Revisor
Gustav Engström Revisor
Martin Linder Revisorsuppleant


Dokumentet senast ändrat: 1 december, 2020