Tranebergs Segelsällskap, en traditionsfylld äkta båtklubb.
 

Information från Kemikalieinspektionen


Medlemmar i Tranebergs segelsällskap

Sjösättningarna kommer allt närmare och med det frågan om bottenmålning, användandet av giftfärg, biocidfärg etc

Riktlinjerna från Kemikalieinspektionen och Stockholm stad börjar bli allt tydligare och helt klart är att användandet av biocidfärg för båtar stationerade i Mälaren är förbjudet. Meningen är att biocidfärgerna under de närmsta fyra åren ska fasas ut helt.

Styrelsens rekommendation är därför att inte måla på båtarna med ny biocidfärg inför säsongen 2017. Så fort vi har fått slutgiltigt direktiv från Stockholm stad återkommer vi med information till alla hur vi ska hantera frågan framöver.

På anslagstavlan i köket kommer att finnas mer information om aktuella regler och regeltolkningar. Informationen kommer att uppdateras kontinuerligt. Läs även bifogat dokument med mer information. Hälsningar Styrelsen för Tranebergs segelsällskap


Information om bottenfärger

TBT

Sedan 1989 är bottenmålning med färger innehållande tennföreningar (TBT) förbjudet på fritidsbåtar. år 2008 skärptes denna lagstiftning ytterligare och TBT får nu inte längre förekomma på båtbottnar. Båtar som inte renskrapats sedan kan alltså fortfarande läcka TBT från gamla färglager. Prover har hittills visat att sk spärrfärger inte helt hindrar läckage av TBT. Sannolikt kommer därför att krävas sanering av dessa båtar. Det är dock ytterst viktigt att skrap-och sliprester från en sådan sanering inte sprids på varvet. Tillsvidare är vår rekommendation därför att all sådan sanering sker med slipmaskin med tillkopplad dammsugare med filter. Sliprester ska lämnas till deponi.

Bottentvätt

Havs- och Vattenmyndighetens regler för båtbottentvätt säger att båtar målade med godkända biocidfärger måste tvättas över spolplatta på land med steg 2-rening vid upptagning och förvaring på land. Fjolårets beslut att inte bottentvätta båtar målade med biocidfärg eller blödande färg gäller alltså även i år.

Länkar med mer information:
Bottentvättinformation
Ett hållbart båtliv för alla
Samsyn med båtklubb av båtbotten/biocid-färg
MSL båtförvaring på egen tomt
Båtmiljörådets lilla miljöguide
Rapport 2015: Reviderade riktlinjer båtbottentvätt

På Kemi sida här finns flera bra länkar:
Båtbottenfärg om du måste måla

Efter Båtlivs text om bottenfärger i Båtliv nr 2, som gavs ut 31 mars, har Båtliv fått frågor om vad som gäller för att måla med bottenfärger. KemI(Kemikalie inspektionen) har nu lagt till ett förtydligande och säger att det är "huvudsaklig förtöjningsplats" som avgör.
Så här säger KemI nu:"... Huvudsaklig förtöjningsplats avser alltså förvaring av båten när den är förtöjd i vatten. Exempel på vad som inte omfattas av användningsvillkoret är en tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän brygga, varv eller liknande. För båtar som har sin huvudsakliga förtöjningsplats i Bottniska viken och i insjöar finns det inga godkända bottenfärger. Där får man bara använda sådana produkter som inte kräver godkännande."
På KEMI:s hemsida finns också en sammanställning över godkända färger för både ost- och västkusten. För Bottenviken och insjöar saluförs även biocidfri bottenfärg. En spärrskiktsprimer som hindrar läckage från godkända bottenfärger medger att en båt med sådan påmålning även kan användas i Bottenviken och landets insjöar.